Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Vật thể
  • 02- Vật liệu
  • 03- Chất
  • 04- Thực hành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2 - CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT ( HÓA HỌC)

Bài 1: Sự đa dạng của chất

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.122

Chưa có thông báo nào