Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Vật thể
  • 02- Vật liệu
  • 03- Chất
  • 04- Thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2 - CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT ( HÓA HỌC)

Bài 1: Sự đa dạng của chất

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 5.063

Chưa có thông báo nào