Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tại sao phải tiết kiệm năng lượng
  • 02- Giải pháp tiết kiệm năng lượng P1
  • 03- Giải pháp tiết kiệm năng lượng P2
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 10 - NĂNG LƯỢNG ( VẬT LÍ)

Bài 5: Tiết kiệm năng lượng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.102

Chưa có thông báo nào