Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Quan sát nấm dưới kính hiển vi
  • 02- Quan sát nấm bằng mắt thường
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 15: Thực hành: Quan sát các loại nấm

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.678

Chưa có thông báo nào