Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Quan sát nấm dưới kính hiển vi
  • 02- Quan sát nấm bằng mắt thường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 15: Thực hành: Quan sát các loại nấm

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.236

Chưa có thông báo nào