Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- vị chuẩn của thể tích
  • 02- Các đơn vị đo của thể tích
  • 03- Thể tích các hình đặc biệt
  • 04- Dụng cụ đo thể tích
  • 05- Thực hành đo thể tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 5: Thể tích

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.865

Chưa có thông báo nào