Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- vị chuẩn của thể tích
  • 02- Các đơn vị đo của thể tích
  • 03- Thể tích các hình đặc biệt
  • 04- Dụng cụ đo thể tích
  • 05- Thực hành đo thể tích
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 5: Thể tích

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.231

Chưa có thông báo nào