Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Khối lượng là gì?
  • 02- Đơn vị chuẩn khối lượng
  • 03- Đo khối lượng
  • 04- Các loại cân thường gặp
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 7: Sự nặng nhẹ và phép đo Khối lượng

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.509

Chưa có thông báo nào