Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Các nguồn năng lượng truyền thống
  • 02- Năng lượng tái tạo P1
  • 03- Năng lượng tái tạo P2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 10 - NĂNG LƯỢNG ( VẬT LÍ)

Bài 4: Năng lượng tái tạo

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 746

Chưa có thông báo nào