Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Dung dịch
  • 02- Dung môi- chất tan P1
  • 03- Dung môi- chất tan P2
  • 04- Thực hành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 02: Dung dịch.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.169

Chưa có thông báo nào