Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Dung dịch
  • 02- Dung môi- chất tan P1
  • 03- Dung môi- chất tan P2
  • 04- Thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 02: Dung dịch.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.835

Chưa có thông báo nào