Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Ba trạng thái cơ bản của chất
  • 02- Sự chuyển thể của nước
  • 03- Sự chuyển trạng thái của nước khi cấp nhiệt liên tục
  • 04- Sự chuyển thể của các chất
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2 - CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT ( HÓA HỌC)

Bài 3: Sự chuyển đổi thể (trạng thái) của chất

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.560

Chưa có thông báo nào