Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Ba trạng thái cơ bản của chất
  • 02- Sự chuyển thể của nước
  • 03- Sự chuyển trạng thái của nước khi cấp nhiệt liên tục
  • 04- Sự chuyển thể của các chất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2 - CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT ( HÓA HỌC)

Bài 3: Sự chuyển đổi thể (trạng thái) của chất

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.662

Chưa có thông báo nào