Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự tồn tại của không khí
  • 02- Lưu thông không khí và sự cháy
  • 03- Lưu thông không khí và sự sống
  • 04- Bài tập thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 1: Không khí

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.327

Chưa có thông báo nào