Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tế bào động vật
  • 02- Tế bào thực vật
  • 03- Lục lạp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 3: Tế bào động vật và tế bào thực vật

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.626

Chưa có thông báo nào