Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chuẩn bị thí nghiệm
  • 02- Quan sát ngành Rêu và ngành Dương xỉ
  • 03- Quan sát ngành Hạt trần và ngành Hạt kín
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 18: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.097

Chưa có thông báo nào