Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chuẩn bị thí nghiệm
  • 02- Quan sát ngành Rêu và ngành Dương xỉ
  • 03- Quan sát ngành Hạt trần và ngành Hạt kín
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8 - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (SINH HỌC)

Bài 18: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.521

Chưa có thông báo nào