Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Sự ô nhiễm không khí
  • 02- Nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí
  • 03- Tác hại của ô nhiễm không khí
  • 04- Biện pháp giảm ô nhiễm không khí
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3 - Ô- XI VÀ KHÔNG KHÍ (HÓA HỌC)

Bài 3: Sự ô nhiễm không khí

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.658

Chưa có thông báo nào