Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Lịch sử nhận thức về ngày và đêm
  • 02- Sự tạo thành ngày và đêm trong thực tế
  • 03- Nhiệm vụ thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11 - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (KHOA HỌC TRÁI ĐẤT)

Bài 1: Sự tạo thành ngày và đêm

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.380

Chưa có thông báo nào