Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Mở đầu
  • 02- Quan sát cơ thể đơn bào
  • 03- Quan sát cơ thể thực vật
  • 04- Quan sát cơ thể động vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 7- TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ (SINH HỌC)

Bài 3: Thực hành: Quan sát sinh vật

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.749

Chưa có thông báo nào