Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Năng lượng
  • 02- Một số dạng năng lượng biểu hiện
  • 03- Một số dạng năng lượng tiềm ẩn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 10 - NĂNG LƯỢNG ( VẬT LÍ)

Bài 1: Các dạng năng lượng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.389

Chưa có thông báo nào