Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • 02- Thực hành nghiên cứu khoa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỞ ĐẦU

Bài 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 6.258

Chưa có thông báo nào