Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tốc độ hòa tan chất rắn vào nước
  • 02- Khả năng hòa tan chất rắn vào nước
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 04: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hòa tan của chất rắn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.727

Chưa có thông báo nào