Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Tốc độ hòa tan chất rắn vào nước
  • 02- Khả năng hòa tan chất rắn vào nước
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4 - CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, DUNG DỊCH (HÓA HỌC)

Bài 04: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hòa tan của chất rắn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.478

Chưa có thông báo nào