Học tốt Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đơn vị chuẩn của diện tích
  • 02- Cách đo diện tích
  • 03- Diện tích các hình đặc biệt
  • 04- Ứng dụng xác định diện tích hình bất kì
  • 05- Thực hành đo diện tích của vật thể P1
  • 06- Thực hành đo diện tích của vật thể P2
  • 07- Thực hành đo diện tích của vật thể P3
  • 08- Thực hành đo diện tích của vật thể P4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 4: Diện tích

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.050

Chưa có thông báo nào