Topclass iLearn Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đơn vị chuẩn của diện tích
  • 02- Cách đo diện tích
  • 03- Diện tích các hình đặc biệt
  • 04- Ứng dụng xác định diện tích hình bất kì
  • 05- Thực hành đo diện tích của vật thể P1
  • 06- Thực hành đo diện tích của vật thể P2
  • 07- Thực hành đo diện tích của vật thể P3
  • 08- Thực hành đo diện tích của vật thể P4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 4: Diện tích

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.792

Chưa có thông báo nào