Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Chuẩn bị thí nghiệm
  • 02- Quan sát trứng cá và trứng gà bằng kính lúp
  • 03- Quan sát tế bào thực vật
  • 04- Quan sát tế bào niêm mạc miệng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 5: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.563

Chưa có thông báo nào