Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Đo lường sự nóng lạnh bằng nhiệt kế bách phân
  • 02- Các loại thang đo nhiệt độ và nhiệt kế
  • 03- Thực hành đo nhiệt độ
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1 - CÁC PHÉP ĐO

Bài 6: Sự nóng lạnh và phép đo Nhiệt độ

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.219

Chưa có thông báo nào