PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ
  • Giao thoa sóng
  • Sóng dừng
  • Sóng âm
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 12

Bài 4. Sóng cơ học và những bài toán điển hình

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.822

Chưa có thông báo nào