TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Chọn từ đúng – Đặt câu hay
  • Sắc thái nghĩa của từ ngữ
  • Sắc thái nghĩa của từ Hán Việt và từ thuần Việt
  • Luyện tập
  • Những lưu ý khi sử dụng từ Hán Việt
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV2_Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 381

Chưa có thông báo nào