Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết thơ ca trào phúng
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung về văn bản
  • Tìm hiểu nội dung phần mở đầu
  • Các giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng
  • Tổng kết
  • Nhận biết các giọng điệu của tiếng cười trong một số bài thơ trào phúng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng (Trần Thị Hoa Lê)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 462

Chưa có thông báo nào