TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đọc và tìm hiểu chi tiết (2)
  • Đọc và tìm hiểu chi tiết (3)
  • Kết luận và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ (Lê Anh Tuấn) - Phần 2

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 303

Chưa có thông báo nào