Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán tên tác phẩm
  • Tri thức về đặc điểm cốt truyện trong tác phẩm tự sự
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung về văn bản
  • Đặc điểm cốt truyện đa tuyến của “Mắt sói”
  • Tìm hiểu nhân vật Sói Lam
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Mắt sói (Đa-ni-en Pen-nắc) - Phần 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 679

Chưa có thông báo nào