TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Kỉ niệm năm giặc đốt làng
  • Suy ngẫm của cháu về bà và bếp lửa
  • Đề tài – chủ đề và đọc kết nối chủ điểm
  • Tìm hiểu bài thơ “Đò Lèn” của Nguyễn Duy
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Bếp lửa (Bằng Việt) - Phần 2

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 252

Chưa có thông báo nào