TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm những bản “Tuyên ngôn độc lập” của đất nước ta
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu đặc điểm hình thức thể thơ tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong “Nam quốc sơn hà”
  • Đọc hiểu chi tiết văn bản
  • Tại sao “Nam quốc sơn hà” được coi là bản “Tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nước ta?
  • Những dị bản của “Nam quốc sơn hà”.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3_Nam quốc sơn hà

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 452

Chưa có thông báo nào