Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Tri thức Ngữ văn
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu chi tiết văn bản (1)
  • Đọc hiểu chi tiết văn bản (2)
  • Đọc hiểu chi tiết văn bản (3)
  • Đọc hiểu chi tiết văn bản (4)
  • Tổng kết
  • Luyện tập và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Đọc văn - cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử)

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 279

Chưa có thông báo nào