Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mùa thu trong tôi là …
  • Tìm hiểu về thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật thể hiện trong bài thơ “Thu điếu”
  • Vị trí và trình tự miêu tả không gian thiên nhiên của tác giả
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Thu điếu (Nguyễn Khuyến) - Phần 1

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.118

Chưa có thông báo nào