TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đọc câu nhanh – Phân loại đúng
  • Nhận biết câu hỏi tu từ
  • Tác dụng của câu hỏi tu từ và các bước xác định câu hỏi tu từ
  • Luyện tập
  • Các dạng câu hỏi phổ biến trong giao tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV1_Câu hỏi tu từ

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 358

Chưa có thông báo nào