Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của kiểu bài phân tích một tác phẩm văn học
  • Phân tích bài viết “Phân tích bài thơ Đề đền Sầm Nghi Đống”
  • Tìm ý – lập dàn ý – viết bài văn
  • Luyện tập lập dàn ý chi tiết cho đề văn “Phân tích bài thơ Năm mới chúc nhau” (Trần Tế Xương)”
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 924

Chưa có thông báo nào