TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Các hình ảnh, sự vật trong bức tranh thu
  • Những chuyển động của bức tranh thu
  • Hình ảnh con người và vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ
  • Đề tài – chủ đề và cách đọc hiểu một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật
  • Viết kết nối với đọc
  • Chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Thu điếu (Nguyễn Khuyến) - Phần 2

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào