TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Gợi nhớ về từ ngữ địa phương
  • Nhắc nhớ kiến thức về từ địa phương
  • Luyện tập
  • Phân biệt từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Thực hành tiếng Việt 2_Từ ngữ địa phương

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 893

Chưa có thông báo nào