Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đuổi hình – đoán tác phẩm
  • Tri thức Ngữ văn về đặc điểm của thơ tự do
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung về bài thơ
  • Đặc điểm hình thức và nhân vật trữ tình trong bài thơ
  • Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của tình đồng chí
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Đồng chí (Chính Hữu) - Phần 1

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào