TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ về chiến thắng của dân tộc
  • Suy ngẫm về chặng đường sắp tới của dân tộc
  • Đề tài và chủ đề văn bản
  • Ý nghĩa nhan đề văn bản
  • Sự kết nối giữa văn bản với chủ đề “Câu chuyện của lịch sử”.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3_Ta đi tới (trích, Tố Hữu) - Phần 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 615

Chưa có thông báo nào