TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của bài văn
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
  • Luyện tập lập dàn ý chi tiết cho bài văn kể lại chuyến đi tham quan khu di tích cầu Hiền Lương – sông Bến Hải.
  • Để có một chuyến đi tham quan hiệu quả và bổ ích
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.205

Chưa có thông báo nào