Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật Quang Trung trong tư cách một vị tướng oai phong, lẫm liệt
  • Nhận xét về nhân vật Quang Trung và cách xây dựng nhân vật này
  • Tìm hiểu về Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị và thủ pháp đối lập trong cách xây dựng hệ thống nhân vật
  • Đề tài – chủ đề và nhận xét về ngôn ngữ của đoạn trích
  • Viết kết nối với đọc
  • Tại sao hoàng đế Quang Trung được coi là một thiên tài quân sự?
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Quang Trung đại phá quân Thanh (trích Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái) - Phần 2

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 969

Chưa có thông báo nào