TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Sự đối lập trong cách ứng xử với thiên nhiên
    • Ứng xử với mảnh đất con người sinh sống
    • Ứng xử với không gian sống, bầu không khí
    • Ứng xử với muông thú
  • Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của đất đai với con người
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn (Xi-át-tơn) - Phần 2

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 251

Chưa có thông báo nào