TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Nhắc nhớ kiến thức
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 427

Chưa có thông báo nào