TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Theo dấu chân người lính
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu tác giả - tác phẩm
  • Đặc điểm hình thức và bố cục đoạn trích
  • Hình ảnh “con đường” và “đất nước”
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3_Ta đi tới (trích, Tố Hữu) - Phần 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 985

Chưa có thông báo nào