Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • 1. Yêu cầu
  • 2. Phân tích bài viết tham khảo
  • 3. Thực hành theo các bước (1)
  • 4. Thực hành theo các bước (2)
  • 5. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn thuyết minh giới thiệu cuốn sách yêu thích

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 419

Chưa có thông báo nào