TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Gợi nhớ kiến thức về đoạn văn
  • Đặc điểm của đoạn văn diễn dịch
  • Đặc điểm của đoạn văn quy nạp
  • Các bước xác định kiểu đoạn văn
  • Luyện tập
  • Mở rộng – Luyện viết câu chủ đề cho đoạn văn
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV1_Đoạn văn diễn dịch và quy nạp

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 505

Chưa có thông báo nào