TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Gia đình trong tôi là…
  • Đọc sao cho hay? và tìm hiểu tác giả - tác phẩm
  • Bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ
  • Hình ảnh bếp lửa khơi gợi cảm xúc
  • Kỉ niệm tuổi thơ của cháu bên bà
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Bếp lửa (Bằng Việt) - Phần 1

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 389

Chưa có thông báo nào