TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Bức tranh hiện thực đầy bi hài về khoa cử nước nhà trong hai câu luận
  • Hình ảnh của những kẻ ngoại xâm trong hai câu thực.
  • Tiếng cười châm biếm sâu cay và nỗi niềm nhà thơ dành cho đất nước
  • Cách đọc hiểu một bài thơ trào phúng
  • Viết kết nối với đọc
  • Kết nối chủ đề bài thơ với cuộc sống hôm nay
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (Trần Tế Xương) - Phần 2

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 464

Chưa có thông báo nào