TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Chân dung các danh tướng nước Nam
  • Luận đề và luận điểm trong văn bản nghị luận
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Tác giả - tác phẩm – bố cục văn bản
  • Nêu tấm gương trung thần nghĩa sĩ làm cơ sở căn cứ của lập luận.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) - Phần 1

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 694

Chưa có thông báo nào