TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cùng vui khởi động
  • Nhận biết và xác định đặc điểm của biệt ngữ xã hội
  • Tác dụng và phạm vi sử dụng của biệt ngữ xã hội
  • Luyện tập
  • Giới trẻ và vấn đề sáng tạo – sử dụng biệt ngữ xã hội
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Thực hành tiếng Việt 1_Biệt ngữ xã hội

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.330

Chưa có thông báo nào