Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán chữ
  • Nhắc nhớ kiến thức về từ Hán Việt
  • Hiện tượng đồng âm giữa các yếu tố Hán Việt
  • Luyện tập
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV1_Hiện tượng đồng âm giữa một số yếu tố Hán Việt

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 387

Chưa có thông báo nào