TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh em gái tiền phương
  • Hình ảnh đoàn quân ra trận
  • Đề tài – chủ đề; mạch cảm xúc và cảm hứng chủ đạo
  • Viết kết nối với đọc và mở rộng so sánh hình ảnh người lính.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Lá đỏ (Nguyễn Đình Thi) - Phần 2

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào