Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Thực hành viết
    • Trước khi viết
    • Viết bài và chỉnh sửa bài viết
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên - Phần 1

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 568

Chưa có thông báo nào