TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Thành phần biệt lập
  • Đặc điểm và tác dụng của thành phần tình thái
  • Đặc điểm và tác dụng của thành phần cảm thán
  • Luyện tập
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV1_Thành phần biệt lập 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 180

Chưa có thông báo nào